FAQ : Veelgestelde vragen

Jazeker. We analyseren met plezier uw situatie en laten u vervolgens weten of we al dan niet geïnteresseerd zijn om de aandelen van uw vennootschap over te nemen. We geven u ook graag meer uitleg bij de verschillende stappen van een succesvolle verkoop.
Ja. In een dergelijk scenario zal BLACKREIT doorgaans alle aandelen van uw vennootschap overnemen en de arbitrage voor zijn rekening nemen. Waarschijnlijk zullen we de handelszaak en het appartementsgebouw verkopen en de woningen behouden en beheren voor de lange termijn.

Ja. BLACKREIT beschikt over specifieke expertise op het vlak van onderhoud, renovatie en aanpassing aan de huidige normen. In een dergelijk geval voeren we met ons interne technische team de noodzakelijke werkzaamheden uit om de gebouwen van de overgenomen vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige normen.

In de meeste gevallen koopt BLACKREIT alle aandelen van de vennootschappen met eigen middelen. Zo bent u zeker dat de closing zal plaatsvinden en u binnen de voorziene termijn uw geld krijgt.

Dankzij de hefboomwerking, arbitrage en schaalvoordelen die we realiseren door alle overgenomen vennootschappen samen te brengen, kunnen we de verhuur- en technische kosten van de gebouwen beperken. Dat zorgt voor een aanzienlijke toename van het globale rendement van de overgenomen vennootschappen en dus ook van onze portefeuille in het algemeen.

Ja, dat klopt. Daarom is het ook belangrijk om voorafgaand aan de verkoop te weten wat de overnemer van plan is. Zo kunt u zich wapenen tegen dergelijke situaties. Om de verkoper te beschermen neemt BLACKREIT in de overeenkomst steeds een clausule op die deze transactie verbiedt.

BLACKREIT zal alvorens zijn interesse voor uw vennootschap kenbaar te maken berekenen welke meerkost die hoge rentevoet met zich meebrengt. Als we beslissen om uw vennootschap over te nemen, doen we dat met inbegrip van de bankverplichtingen en tegen de bestaande voorwaarden.