Over BLACKREIT

BLACKREIT is een investeringsonderneming gespecialiseerd in de overname van overwegend residentiële vastgoedpatrimoniumvennootschappen in heel België.

We bieden een eenvoudige en betrouwbare oplossing aan private aandeelhouders, voor wie de verkoop van hun vennootschap vaak een belangrijke beslissing is in het kader van het beheer van hun vermogen.

Het feit dat we exclusief investeerder zijn (dus geen tussenpersoon of adviseur), staat ons toe om in alle confidentialiteit te handelen en zonder belangenconflict.

We zijn al vele jaren in deze nichemarkt actief en hebben bijna honderd overnames succes afgerond in heel het land. Dit heea er uiteraard toe geleid dat BLACKREIT de referentiespeler en vertouwde partner geworden is voor eigenaren die hun vastgoedvennootschap wensen te verkopen.

BLACKREIT investisseur spécialisé dans l'acquisition de sociétés patrimoniales

Waarom uw bedrijf verkopen aan BLACKREIT?

Specialisatie

Met bijna honderd overnames in de voorbije jaren hebben we de nodige expertise ontwikkeld in deze nichemarkt.

Snelle doorlooptijd

Dankzij onze geïntegreerde aanpak waarborgen wij de efficiëntie van het acquisitieproces en kunnen wij een snelle doorlooptijd garanderen.

Maatwerk

Ons multidisciplinair team heeft er alle aandacht voor om samen met de eigenaar de beste trajecten uit te stippelen en de overdracht optimaal te laten verlopen.

Betrouwbaarheid

Onze uitgebreide ervaring en financiële stabiliteit stellen ons in staat om met alle bijzonderheden van dit type transacties om te gaan.

BLACKREIT is er vast van overtuigd dat een transactie pas succesvol is als zowel de verkoper als koper na afloop tevreden zijn.

Wilt u ons ontmoeten voor meer informatie ?
Wooneenheden *
Bedrijfseenheden *
Hoeveel wooneenheden? *
Hoeveel bedrijfsonderdelen? *
Ondernemingsnummer *
Bedrijfsnaam *
Waar liggen de panden ? *
Voornaam en achternaam *
E-mailadres *
Telefoonnummer *
Unités résidentielles *
Unités professionnelles *
Combien d'unités résidentielles ? *
Combien d'unités professionnelles ? *
Numéro d'entreprise *
Nom d'entreprise *
Où se situent les biens immobiliers ? *
Nom et prénom *
Adresse email *
Numéro de téléphone *