BLACKREIT

De specialist in de overname van vastgoedpatrimoniumvennootschappen

Een vastgoedpatrimoniumvennootschap verkopen

De redenen waarom overlaters hun vastgoedpatrimoniumvennootschap aan BLACKREIT verkopen, zijn meestal omdat ze zich willen ontlasten van de administratieve rompslomp, hun vermogen liquide willen maken, uit onverdeeldheid willen treden, de overdracht naar volgende generaties willen vergemakkelijken of hun opbrengsten als natuurlijk persoon willen optimaliseren.

Het gebeurt ook dikwijls dat ondernemers hun professionele activiteit stopzetten en zich willen ontdoen van de vastgoedvennootschap die daarmee verbonden is.

De optie om alle activa van de vennootschap afzonderlijk te verkopen en de vennootschap vervolgens te vereffenen, is tijdrovend, lastig en financieel nadelig.

Door de aandelen van zijn vennootschap te verkopen, geniet de aandeelhouder van heel wat voordelen:

Verkoopprocedure

1. Eerste gesprek

Na een gesprek met de aandeelhouders, zal BLACKREIT u zo snel mogelijk laten weten of het geïnteresseerd is in de overname van uw vastgoedvennootschap.

2. Kenbaar maken van interesse om onderhandelingen te starten

Na een bezoek aan de gebouwen en ontvangst van recente aanvullende informatie, zal BLACKREIT u een document bezorgen met daarin de voorwaarden van een eventuele overname van uw vastgoedvennootschap.

3. Intentieverklaring

Om de onderhandelingen te formaliseren, de prijs en voorwaarden vast te leggen en de planning te bepalen, bezorgt BLACKREIT u een ontwerp van de intentieverklaring vóór de ondertekening ervan.

4. Due diligence-onderzoek

Zodra de intentieverklaring is ondertekend, begint BLACKREIT met het due diligence-onderzoek. Uw contactpersoon bij BLACKREIT zal u helpen om alle nodige documenten te verzamelen en zal samen met ons multidisciplinaire team alles in het werk stellen om dit onderzoek doeltreffend, vertrouwelijk en vlot te laten verlopen. Vervolgens ontvangt u een ontwerp van de verkoopovereenkomst om de transactie af te sluiten.

5. Ondertekening van de verkoopovereenkomst en closing

Gemakshalve verricht BLACKREIT de betaling altijd op de dag van de closing (ondertekening van de verkoopovereenkomst). Het bedrag wordt overgeschreven op de rekening die de aandeelhouders ons meedelen en samen brengen we de nodige aanpassingen aan (aandeelhoudersregister, wettelijke publicaties, enz.).
Een due diligence-onderzoek bestaat uit alle controles die een eventuele overnemer voorafgaand aan een transactie verricht om zich een nauwkeurig beeld te vormen van de toestand waarin een vennootschap zich bevindt.
Wilt u ons ontmoeten voor meer informatie ?
Wooneenheden *
Bedrijfseenheden *
Hoeveel wooneenheden? *
Hoeveel bedrijfsonderdelen? *
Ondernemingsnummer *
Bedrijfsnaam *
Waar liggen de panden ? *
Voornaam en achternaam *
E-mailadres *
Telefoonnummer *
Unités résidentielles *
Unités professionnelles *
Combien d'unités résidentielles ? *
Combien d'unités professionnelles ? *
Numéro d'entreprise *
Nom d'entreprise *
Où se situent les biens immobiliers ? *
Nom et prénom *
Adresse email *
Numéro de téléphone *