We kopen uw vastgoed patrimoniumvennootschap

Onze familiale investeringsonderneming is al meer dan 10 jaar actief en heeft zich door de jaren heen gespecialiseerd in de overname van overwegend residentiële vastgoedpatrimoniumvennootschappen in heel België.

Vastgoedpatrimoniumvennootschappen

De voorbije decennia hebben heel wat Belgen, met dank aan hun persoonlijk succes of familiaal vermogen, een vastgoedpatrimonium uitgebouwd en ondergebracht in een vennootschap.

Die manier van investeren in vastgoed was destijds wijd verspreid en werd door tal van financiële adviseurs om uiteenlopende redenen aanbevolen.

Nieuwe wet- en regelgeving, evoluties in de fiscaliteit en noodzakelijk werkzaamheden om te beantwoorden aan de steeds strengere normen, hebben er echter toe geleid dat het rendement van deze vennootschappen vaak een heel stuk lager ligt dan verwacht.

Als er dan overwegingen moeten worden gemaakt in verband met het opgebouwde vermogen en/of de erfopvolging, blijken deze vennootschappen (die een actief beheer vereisen) vaak een last voor hun aandeelhouders en komt de optie van een verkoop op tafel.

Een vastgoedpatrimoniumvennootschap verkopen

De redenen waarom overlaters hun vastgoedpatrimoniumvennootschap aan BLACKREIT verkopen, zijn meestal omdat ze zich willen ontlasten van de administratieve rompslomp, hun vermogen liquide willen maken, uit onverdeeldheid willen treden, de overdracht naar volgende generaties willen vergemakkelijken of hun opbrengsten als natuurlijk persoon willen optimaliseren.

Het gebeurt ook dikwijls dat ondernemers hun professionele activiteit stopzetten en zich willen ontdoen van de vastgoedvennootschap die daarmee verbonden is.

De optie om alle activa van de vennootschap afzonderlijk te verkopen en de vennootschap vervolgens te vereffenen, is tijdrovend, lastig en financieel nadelig.

Door de aandelen van zijn vennootschap te verkopen, geniet de aandeelhouder van heel wat voordelen:

  • Eén enkele overnemer en één enkele transactie voor het hele vastgoedpatrimonium
  • Aanzienlijke tijdswinst
  • Een eenvoudige procedure zonder kosten
  • De opbrengst van de verkoop is fiscaal neutraal; het ontvangen bedrag is niet belastbaar

Over BLACKREIT

Juan BASTIN en Sébastien RAEDEMAECKER, jeugdvrienden en beide ondernemers, zetten in 2007 hun eerste stappen in de vastgoedwereld en hebben die sindsdien niet meer verlaten.

In 2010 verwierven ze hun eerste vastgoedvennootschap en ontdekten ze deze nichemarkt, waarin ze gebruik konden maken van zowel hun financiële als vastgoedcompetenties.

Intussen wordt het tweetal al vele jaren omringd door een multidisciplinair team dat de talrijke aspecten van het vak tot in de puntjes beheerst, zowel vanuit operationeel oogpunt als wat de eigenlijke overnames betreft.

De vastgoedportefeuille van BLACKREIT is het resultaat van tientallen overnames in het hele land.

Van links naar rechts: Nathalie STEVENS (Property management), Jeremie RAEDEMAECKER (Acquisition), Jawad TAYBI (Property management), Sébastien RAEDEMAECKER, Michel DUMAY (Acquisition), Juan BASTIN, Stéphane FALLIER (Property management), Gaëtan VANDEWALLE (Acquisition), Michel MICHIELS (Property management), Simon BOUCAU (Property management)

BLACKREIT, een referentiespeler

Ervaring en specialisatie
  • We zijn al meer dan 10 jaar actief in deze nichemarkt en beheersen dankzij onze expertise en financiële soliditeit alle bijzonderheden van dit type transacties.
Vertrouwelijkheid en flexibiliteit
  • Omdat het overnameproces intern plaatsvindt, kunnen we absolute discretie waarborgen, van bij het eerste gesprek tot de ondertekening van de verkoopovereenkomst.
Multidisciplinariteit en snelheid
  • Ons multidisciplinaire team zorgt ervoor dat het due diligence-onderzoek vlot verloopt en past zich aan aan uw wensen en planning met het oog op een optimale verkoop voor beide partijen.
Onafhankelijkheid en transparantie
  • In tegenstelling tot sommige andere spelers zijn we uitsluitend investeerder (geen tussenpersoon of adviseur), waardoor we kunnen handelen zonder belangenconflicten.

BLACKREIT is er vast van overtuigd dat een transactie pas succesvol is als zowel de verkoper als koper na afloop tevreden zijn.

Veelgestelde vragen

Jazeker. We analyseren met plezier uw situatie en laten u vervolgens weten of we al dan niet geïnteresseerd zijn om de aandelen van uw vennootschap over te nemen. We geven u ook graag meer uitleg bij de verschillende stappen van een succesvolle verkoop.

Ja. In een dergelijk scenario zal BLACKREIT doorgaans alle aandelen van uw vennootschap overnemen en de arbitrage voor zijn rekening nemen.
Waarschijnlijk zullen we de handelszaak en het appartementsgebouw verkopen en de woningen behouden en beheren voor de lange termijn.

Ja. BLACKREIT beschikt over specifieke expertise op het vlak van onderhoud, renovatie en aanpassing aan de huidige normen. In een dergelijk geval voeren we met ons interne technische team de noodzakelijke werkzaamheden uit om de gebouwen van de overgenomen vennootschap in overeenstemming te brengen met de huidige normen.

In de meeste gevallen koopt BLACKREIT alle aandelen van de vennootschappen met eigen middelen. Zo bent u zeker dat de closing zal plaatsvinden en u binnen de voorziene termijn uw geld krijgt.

Dankzij de hefboomwerking, arbitrage en schaalvoordelen die we realiseren door alle overgenomen vennootschappen samen te brengen, kunnen we de verhuur- en technische kosten van de gebouwen beperken. Dat zorgt voor een aanzienlijke toename van het globale rendement van de overgenomen vennootschappen en dus ook van onze portefeuille in het algemeen.