Hoe verloopt de verkoop van een vastgoedpatrimoniumvennootschap ?

Verkoopprocedure

1. Eerste gesprek

Na een gesprek met de aandeelhouders, zal BLACKREIT u zo snel mogelijk laten weten of het geïnteresseerd is in de overname van uw vastgoedvennootschap.

2. Kenbaar maken van interesse om onderhandelingen te starten

Na een bezoek aan de gebouwen en ontvangst van recente aanvullende informatie, zal BLACKREIT u een document bezorgen met daarin de voorwaarden van een eventuele overname van uw vastgoedvennootschap.

3. Intentieverklaring

Om de onderhandelingen te formaliseren, de prijs en voorwaarden vast te leggen en de planning te bepalen, bezorgt BLACKREIT u een ontwerp van intentieverklaring vóór de ondertekening ervan.

4. Due diligence-onderzoek

Een due diligence-onderzoek bestaat uit alle controles die een eventuele overnemer voorafgaand aan een transactie verricht om zich een nauwkeurig beeld te vormen van de toestand waarin een vennootschap zich bevindt.

Zodra de intentieverklaring is ondertekend, begint BLACKREIT met het due diligence-onderzoek. Uw contactpersoon bij BLACKREIT zal u helpen om alle nodige documenten te verzamelen en zal samen met ons multidisciplinaire team alles in het werk stellen om dit onderzoek doeltreffend, vertrouwelijk en vlot te laten verlopen.

Vervolgens ontvangt u een ontwerp van verkoopovereenkomst om de transactie af te sluiten.

5. Ondertekening van de verkoopovereenkomst en closing

Gemakshalve verricht BLACKREIT de betaling altijd op de dag van de closing (ondertekening van de verkoopovereenkomst).

Het bedrag wordt overgeschreven op de rekening die de aandeelhouders ons meedelen en samen brengen we de nodige aanpassingen aan (aandeelhoudersregister, wettelijke publicaties, enz.).

Wilt u ons ontmoeten voor meer informatie ?